Starosta

Ing. Marián Makeľ

Starosta obce Vinné

Vzdelanie

1982 – 1990 Základná škola Vinné
1990 – 1994 Gymnázium P. Horova Michalovce
1995 – 1996 Fakulta BERG – TU Košice
1996 – 2001 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, odbor Ekonomika a manažment v podniku

Prax a pracovné skúsenosti

2003 – 2004 Mzdový účtovník, Obec Vinné, Obecný úrad
2004 – 2011 Prednosta, Obec Vinné, Obecný úrad

Kurzy a školenia

Podvojné účtovníctvo
Správa registratúry
Tvorba a vydávanie všeobecno-záväzných nariadení a správnych rozhodnutí obce
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovanie pohrebiska
Sociálne služby

Znalosti a zručnosti

Pc/Ms Windows
Ms Word
Ms Excel
Ms Access
Internet
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Vodičský preukaz skupiny B

Záľuby

Šport, História, Príroda, Internet, Hudba

Kontakt

Dátum narodenia:
12. 09. 1976
Skip to content