Rozpočet a financie

Rozpočet obce Vinné na r. 2020 - 2022

Rozpočet obce Vinné na r. 2019 - 2021

Záverečný účet obce Vinné

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vinné za rok 2019

Záverečný účet obce Vinné za rok 2019

Úprava č. 1 Rozpočet obce Vinné na rok 2020 - 2022

Skip to content