Prehľad užívania poľn. pôdy v k.ú. Vinné

Informácia pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Vinné

Na plochách v k.ú. Vinné vyznačených v mape zelenou farbou hospodári:

Ing. Ladislav Varga, SHR

Hipocentrum, s.r.o.
Adresa:
Vinné 700, 072 31
Na plochách v k.ú. Vinné vyznačených v mape červenou farbou hospodári:

SHR Alexander Tačar

Adresa:
Vrbnica 136, 072 16
Skip to content