Projekt kamerový systém v obci

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality .

Skip to content