Projekt Cykloturistika

Cykloturistika

Dotácia na projekt: „Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji“

Rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 148/2015 z 16. novembra 2015 bola Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným schválená dotácia na projekt „Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom kraji“.

Realizácia projektu si vyžiada vypracovanie projektových dokumentácií na nasledovných úsekoch:

1. Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku EuroVelo 11 v katastri obci Kokšo-Bakša a napojenie centra obce na hlavný koridor EuroVelo 11.

2. Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku EuroVelo 11 v katastri obci Nižná Myšľa.

3. Príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseku Zemplínskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce a jej napojenie na sieť cyklotrás v meste Michalovce.

4. Príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseku Zemplínskej cyklomagistrály v katastri obce Vinné.

Celkový rozpočet projektu je 43.440,00 eur, z ktorého 39.096,00 eur tvorí dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 4 344,00 eur tvorí dotácia Košického samosprávneho kraja. Žiadateľom dotácie bolo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, v spolupráci s partnermi projektu: Košický samosprávny kraj, Obec Kokšov Bakša, Obec Nižná Myšľa, mesto Michalovce, obec Vinné.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Skip to content