Verejné priestranstvá a parky

Vstup do obce

Od roku 2018 môže každý návštevník obce alebo okolo cestujúci turista smerom na Zemplínsku šíravu z diaľky uvidieť náš revitalizovaný vstup do obce. Uvíta ho veľký erb Vinného, nad ktorým bdie kultúrne dedičstvo odkazujúce na vinárstvo a dorábanie vína symboly, pre náš región. Po bokoch strážia skoro storočný sud dve drevené sochy sv. Urbana a sv. Anny. Vítame vás, tak neváhajte a načnite súdok dobrosrdečnosti tunajších obyvateľov.

Námestie sv. Anny

Historické kostolné námestie začalo postupne vznikať od stredoveku, keď začal pri kostole na návrší v centre obce vznikať širší priestor ohraničený cestami a miestnym potokom. Neďaleko kostola sa umiestňovali aj najvýznamnejšie stavby v dedine, o čom svedčí výstavba kaštieľa, možné umiestnenie domu richtára a bohatších obyvateľov dediny, ale aj hostinca. Nepochybne tu stálo aj menšie trhové miesto. Súčasné námestie nesie meno po svojej patrónke – sv. Anne, ktorej je tu zasvätený miestny kostol. Námestie, kde je umiestnená socha sv. Anny spolu s fontánou, prešlo výraznou revitalizáciou a slúži ako oddychová zóna s miestom na sedenie, ale aj ako parkovisko v čase bohoslužieb v kostole. Konajú sa tu odpustové slávnosti a obecné podujatia. Pri námestí sa nachádzajú informačné tabule, ktoré navedú návštevníkov na zaujímavé miesta v obci a jej okolí. Celé námestie je monitorované kamerovým systémom obce.

Obecný park

Obecný park vznikol v strednej časti obce, neďaleko Obecného úradu s kultúrnym domom a zdravotného strediska. Nachádza sa tu kvetinová záhrada ako aj množstvo okrasných drevín. Parkom prechádza široký chodník s lavičkami a nachádza sa tu aj Pomník padlým v 2. svetovej vojne. V spodnej časti parku je umiestnené najväčšie detské ihrisko v obci.

Oddychová zóna na Orechovej ulici

Pri bočnej ulici s orechovou alejou, ktorá bola kedysi jednou z hlavných ulíc v dedine, vyrástla po revitalizácii nová oddychová zóna. Tá dnes leží mimo hlavnej cesty neďaleko Námestia sv. Anny, a najmä v letných mesiacoch poskytuje príjemné miesto pre oddych a posedenie v tieni stromov, v tesnej blízkosti žblnkotajúceho Vinianskeho potoka. Ešte koncom 19. storočia stál na druhej strane potoka neďaleko tejto oddychovej zóny aj jeden z najstarších vodných mlynov v dedine.

Altánok za Obecným úradom a kultúrnym domom

Pre tých, ktorí trávia svoj voľný čas aktívne, sme za budovou obecného úradu a kultúrneho domu postavili altánok s kozubom a sedením. Stojí v bezprostrednej blízkosti malého futbalového ihriska a tenisového kurtu – skvelé miesto na oddych pre športovo založených, ktorí sa chcú skryť pre slnkom, či pre tých, ktorí si chcú večer posedieť pri teple ohňa, opiecť klobásku alebo zorganizovať malú oslavu. Všetko po dohode na obecnom úrade. Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom obce.

Kaštieľ a záhrada

Na historických mapách obce Vinná a Banka z 19. storočia sa pri niekdajšom kaštieli rodiny Draveczky a Szemere nachádzala obrovská záhrada, ktorá zaiste reprezentovala tunajších vlastníkov kaštieľa. Môžeme sa len nazdávať, ako asi vyzerala a v akom štýle bola navrhnutá, no dopomôcť by nám mohlo katastrálne mapovanie z druhej polovice 19. storočia, kde je záhrada vyobrazená v celom svojom rozsahu. Z pôvodnej záhrady sa zachovali len tri borovice lesné – sosny, avšak na dobových fotografiách z prvej polovice 20. storočia vidieť grófa Ladislava Szemereho, obkoleseného záhonom pivónií. V období po konci 2. svetovej vojny záhrada postupne chátrala a práce v nej mali zväčša len udržiavací charakter. Po prinavrátení kaštieľa pôvodným majiteľom v reštitučnom konaní ostala kaštieľna záhrada na úplnom okraji záujmu a úplne schátrala. Obec Vinné koncom roka 2018 odkúpila kaštieľ spolu s priľahlou záhradou, ktorú vyčistila a ktorej s pomocou odborníkov plánuje prinavrátiť jej zašlú krásu.
Skip to content