Služby obce

Služby občanom, ktoré poskytuje obec Vinné môžete nájsť v troch rôznych kategóriách. Pre zistenie presného cenníka za službu, prosím kliknite na vami požadovanú kategóriu.

Kultúrny dom a Sobášna sála

– sobáš
– rodinné oslavy a pohostenia
– kar
– kultúrne aktivity
– aktivity pre občanov
– schôdze a pracovné rokovania
– prezentácia výrobkov a služieb

Cintorínske poplatky

– dom smútku
– pohrebisko
– pohrebné práce
– poplatok za užívanie domu smútku a udržiavanie cintorína (kosenie)

Služby občanom

– poplatok za predaj smetnej nádoby
– prenájom dopravných prostriedkov
– vysielanie v obecnom rozhlase
– prenájom zvukovej aparatúry s obsluhou
– prenájom kuchyne s inventárom
– prenájom bielej techniky
– kopírovacie služby
Skip to content