Školstvo

Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu vo Vinnom

Je plnoorganizovaná škola s bohatou históriou. Nachádza sa v príjemnom prírodnom prostredí. Školu navštevujú žiaci našej obce i spádových obcí: Kaluže, Klokočova, Trnavy pri Laborci. Súčasťou školy je materská škola, ktorá má tri triedy, školský klub detí s dvoma oddeleniami a školskú jedáleň. V areáli školy sa nachádzajú športové ihriská a detské ihrisko.

Pamätná izba Mons. Františka Jozefa Fugu

Vpriestoroch školy sa nachádza pamätná izba Mons. Františka Jozefa Fugu, po ktorom je Základná škola s materskou vo Vinnom pomenovaná.
Skip to content