Vinianský strapec

Viniansky strapec je občasník obyvateľov obce Vinné, ktorý prináša informácie o dianí v obci, samosprávnych záležitostiach ale aj o miestnej kultúre a športe. Je vydávaný približne trikrát do roka a obec ho prináša jej obyvateľom bezplatne do každej domácnosti. Občasník je dostupný aj na Obecnom úrade vo Vinnom.

Archív obecných novín

2019
1/2019
2/2019
3/2019
2018
1/2018
2/2018
3/2018
2017
1/2017
2/2017
3/2017
2016
1/2016
2/2016
3/2016
2015
1/2015
2/2015
3/2015
2014
1/2014
2/2014
3/2014
2013
1/2013
2/2013
3/2013
2012
2/2012
3/2012
2011
1/2011
2/2011
2010
1/2010
2/2010
3/2010
2009
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
2008
1/2008
2/2008
3/2008
2007
1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
2006
2/2006
3/2006
4/2006
Skip to content