Obecná knižnica

Od roku 2018 Obecná knižnica vo Vinnom má vytvorené nové materiálno-technické zabezpečenie a je zaregistrovaná v databáze knižníc Slovenskej republiky. V súčasnosti disponuje s knižným fondom cca 2 200 novších i starších titulov, ktoré sa budú postupne dopĺňať a aktualizovať.
Všetkých čitateľov pozývame každú stredu od 13.00 hod. do 16.00 hod. do nových priestorov knižnice na obecnom úrade, kde zabezpečujeme v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej vo Vinnom knižničné služby. Pre seniorov je k dispozícii aj mobilná výpožička kníh. Záujemcovia o takýto druh služby – „kniha do domu“, sa môžu kontaktovať telefonicky na čísle:
JUDr. Tibor Hlaváč, PhD..
Otváracie hodiny
Pondelok
Zatvorené
Utorok
Zatvorené
Streda
13:00-16:00
Štvrtok
Zatvorené
Piatok
Zatvorené
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené
Skip to content