Kontakty

Údaje o organizácii

Obec Vinné
Obecný úrad 508
072 31 Vinné

IČO:
00325953
DIČ
2020742691
Ústredňa
Bankové spojenia
Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN:
SK2256000000004230871002
Swift kód:
KOMASK2X
Poštová banka, a.s.,
IBAN:
SK9065000000000020234680
Swift kód:
POBNSKBA
Kód SK NACE:
84110
Úradné hodiny
Pondelok
07:00-12:00
12:30-15:00
Utorok
07:00-12:00
12:30-15:00
Streda
08:00-12:00
12:30-16:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
07:00-12:00
12:30-15:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené

Starosta obce

Ing. Marián Makeľ

Kancelária č. 8

Prednosta obecného úradu

Ing. Ľubomír Tariška

Kancelária č. 4

Sekretariát a Úsek personalistiky,
PAM, cestovného ruchu a kultúry

Kamila Soloninková

Kancelária č. 7

Matričný úrad
Evidencia obyvateľstva, podateľňa a pokladňa

Antónia Jurová

Kancelária č. 1

Úsek rozpočtovania a účtovníctva

Ing. Alena Holubová

Kancelária č. 10

Správca majetku

Ing. Jozef Kráľ

Mgr. Marián Sakáč

Kancelária č. 5

Úsek daní a poplatkov,
podnikateľská činnosť a informatizácia

Zdenka Pokoželcová

Ján Hasara

Kancelária č. 2

Školský úrad

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

PaedDr. Eva Matuchová

Kancelária č. 9

Stavebný úrad

Miroslav Volovár

Kancelária č. 11

Skip to content