Elektronické služby

Prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje obec Vinné služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu.
Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty) a mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK).
Ďalej je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu eID klient, ktorá je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie a vlastniť čítačku čipových kariet.
V prípade, že chcete podanie a/alebo prílohy k podaniu podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu na vytváranie ZEP – D.Signer/XAdES a zároveň DsigXades Extender, ktorá je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.
Osoba podávajúca podanie musí mať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod ako si elektronickú schránku aktivovať nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr.

Dostupnosť eslužieb obce Vinné je :

Skip to content