Kostol sv. Anny

Kostol, ktorý sa nachádza na námestí vo vyšnej časti Vinného, nebol prvým chrámom v katastri obce. Na úpätí kopca Senderov je stále možné nájsť zvyšky sakrálnej stredovekej stavby, ktorá bola podľa archeologického výskumu funkčná už v prvej polovici 13. storočia. Išlo pravdepodobne o kláštorný kostol, spomína sa aj v zápise z roku 1336, kedy však už kláštor nejestvoval.
Počiatky výstavby kostola priamo v obci sa datujú do konca 13. storočia. Išlo o klasický dedinský chrám, ktorý nebol opatrený vežou, ale vedľa kamennej stavby stála drevená zvonica. Pôvodné patronícium bolo venované 11 tisíc pannám a martýrom. V roku 1598 prešiel kostol pod protestantov, v 17. storočí bol vážne poškodený. V roku 1735 ho opravili a opäť patril i patrí rímsko-katolíckej cirkvi. Dostal nové patronícium a zasvätený bol svätej Anne. Čiastočne klasicistický charakter získal prestavbami v 19. a 20. storočí.
Skip to content