Kaštieľ

Neskororenesančný kaštieľ, nachádzajúci sa v blízkosti rímskokatolického kostola Sv. Anny, bol vybudovaný približne v druhej tretine 17.storočia ako dvojpodlažný objekt. Na prízemí boli umiestnené „podradnejšie“ nevykurované priestory, určené pravdepodobne len na letné bývanie alebo pre služobníctvo. V južnej časti sa nachádzala vínna pivnica s valenou kamennou klenbou. Na poschodie sa vystupovalo po drevennom schodisku, ktoré sa zachovalo dodnes. Súčasťou kaštieľa bolo rozsiahle arborétum (špeciálna botanická záhrada obsahujúca dreviny) v ktorom sa nachádzalo mnoho cudzokrajných stromov. K výraznejšej úprave kaštieľa došlo v prvej polovici 18.storočia, kedy ho majitelia Draveckí opravili a neskôr prebudovali do vrcholnobarokového štýlu. Dnešnú podobu získal postupnými prestavbami v 19. a 20.storočí.
Kaštieľ bol majiteľmi (posledným vlastníkom bol Július Szemere, manžel šľachtičnej Draveckej) obývaný takmer do ukončenia II. svetovej vojny a napriek tomu, že obec bola 30.10.1944 vypálená, kaštieľ zostal neporušený. Majitelia sa už v tomto čase v obci nenachádzali, preto sa do kaštieľa nasťahovali vojnou zničení obyvatelia. Tí bohužiaľ rozobrali a odniesli celý interiér kaštieľa.
Dňa 16.júla 1946 dalo Povereníctvo školstva a osvety kaštieľ do držby a užívania inšpektorátu, o rok neskôr sídlila v kaštieli škola. Po roku 1989 bol zoštátnený kaštieľ reštituovaný a vrátený rodine Szemere.
V jesenných mesiacoch roka 2018 sa obci podarilo získať kaštieľ do osobného vlastníctva. Naplánovaná je spolu s okolitým parkom jeho celková rekonštrukcia a sprístupnenie verejnosti.
Skip to content