Usmernenia COVID-19

Smernice, výzvy, letáky a usmernenia spojené s vírusom COVID-19 (koronavírus).

Vážení spoluobčania, milí priatelia. Vzhľadom k zásadným preventívnym opatreniam, ktoré boli prijaté z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu na území samosprávy Slovenskej republiky, poskytujeme vám dostupné informácie spojené so základnou prevenciou.

Rovnako by sme vás radi na základe týchto opatrení požiadali aby ste zvážili riešenie vašich potrieb v spolupráci s Obecným úradom vo Vinnom z osobnej na výlučne elektronickú formu komunikácie.

Ďakujeme

E-mail: info@vinne.sk Telefonicky: 056/68 71 040

Informácie k celoplošnému testovaniu

Usmernenie pre seniorov

Aktuálne upozornenia pre občanov obce Vinné

Zákaz hromadných podujatí

Izolácia v domácom prostredí

Usmernenie pre obce

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Uplatňovanie preventívnych opatrení

Opatrenie COVID-19 ÚPSVR

Zákaz verejného slávenia boholsužieb

Obec Vinné opatrenia

Príhovor starostu obce Vinné

Koronavirus a nakladanie s odpadom

Call centrá

  • Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline0905 342 812
Skip to content