Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pozície pedagogického asistenta v MŠ v Základnej škole s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné 514 pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Skip to content