Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 09.07.2020 od 9,45 hod. do 10,15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9,45 hod. pri Obecnom úrade Vinné.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:
– odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
– žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
– rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad vo štvrtok od 9,45 hod.

Skip to content