DENNÁ DODÁVKA TEPLEJ STRAVY !!

Vážení spoluobčania,
Obec Vinné na zmiernenie následkov pandémie spúšťa pre všetkých svojich občanov, prednostne pre seniorov, možnosť dennej dodávky teplej stravy – obeda v jednorazových obaloch priamo až do domu. Každý záujemca bude mať možnosť objednať si z dennej ponuky 4 hlavných jedál a dvoch polievok na celý týždeň, alebo konkrétne len na niektoré dni. Obed bude dodávať reštaurácia Pohoda zo Sobraniec. Obec zabezpečí jeho rozvoz po dedine už obvyklým spôsobom. Cena kompletného obeda aj s donáškou sú 3,00 €. Seniori, ktorí sa doposiaľ stravovali v školskej jedálni, budú platiť za jeden obed 2,05 €, zostatok do plnej sumy zaplatí za nich obec.
V prípade záujmu o túto službu je potrebné do 11.00 hod. sa nahlásiť na čísla 056 68 71044 alebo mailom na vinne@vinne.sk. Každý záujemca dostane v priebehu dneška objednávací jedálny lístok na celý týždeň, kde si vyberie z ponuky na konkrétny deň jedno hlavné jedlo a jednu polievku.
Upozorňujeme, že objednávací jedálny lístok budete vypĺňať každý štvrtok na nasledujúci pracovný týždeň (mimo soboty a nedele). V prípade, že niektorý deň nechcete odobrať obed, na objednávacom jedálnom lístku tento deň nevyplníte – riadok ostane prázdny.
Túto službu pre Vás začneme poskytovať od pondelka 30. 3. 2020, preto je potrebné, aby ste objednávací jedálny lístok – ktorý v prípade Vášho nahláseného záujmu dostanete do poštovej schránky, vyplnili do piatka 27. 3. 2020. V piatok od 10.00 do 11.00 hod. kontaktná osoba osobne od Vás preberie daný lístok. Platba za odobrané jedlá sa uskutoční poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodným príkazom. Bližšie informácie vám priebežne budeme poskytovať.

Skip to content