DOTAZNÍK: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Vinné na r. 2021-2027

Vážení spoluobčania, milí priatelia. Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu pri tvorbe veľmi dôležitého dokumentu potrebného pre našu obec. Jedná sa o spracovanie PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VINNÉ NA  ROKY 2021-2027. Tento dokument má určiť potreby obce a priority pre následný rozvoj obce v rôznych oblastiach života. Boli by sme veľmi radi, keďže sa jedná o našu spoločnú obec, aby ste svojimi postrehmi prispeli k tvorbe tohto dokumentu. Zapojiť sa môžu všetci občania a sympatizanti obce ako aj všetky podnikateľské subjekty, ktoré majú sídlo v katastri obce Vinné. Pripravené sú pre vás dva anonymné formuláre osobitne pre fyzické a právnické osoby v podobe web dotazníkov, ktoré nájdete na odkazoch nižšie. Budeme veľmi radi ak sa s nami podelíte o svoje názory a vízie do budúcna a spoločne tak vytvoríme dokument, ktorý nám zadefinuje potreby našej obce.

Pre obyvateľov obce Vinné

Pre podnikateľov, organizácie, združenia, spolky....

Skip to content