Usmernenia COVID-19

Smernice, výzvy, letáky a usmernenia spojené s vírusom COVID-19 (koronavírus).

Vážení spoluobčania, milí priatelia. Vzhľadom k zásadným preventívnym opatreniam, ktoré boli prijaté z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu na území samosprávy Slovenskej republiky, poskytujeme vám dostupné informácie spojené so základnou prevenciou.

Rovnako by sme vás radi na základe týchto opatrení požiadali aby ste zvážili riešenie vašich potrieb v spolupráci s Obecným úradom vo Vinnom z osobnej na výlučne elektronickú formu komunikácie.

Ďakujeme

E-mail: info@vinne.sk Telefonicky: 056/68 71 040

Aktuálne upozornenia pre občanov obce Vinné

Zákaz hromadných podujatí

Izolácia v domácom prostredí

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Uplatňovanie preventívnych opatrení

Opatrenie COVID-19 ÚPSVR

Zákaz verejného slávenia boholsužieb

Obec Vinné opatrenia

Príhovor starostu obce Vinné

Koronavirus a nakladanie s odpadom

DENNÁ DODÁVKA TEPLEJ STRAVY !!

Vážení spoluobčania,
Obec Vinné na zmiernenie následkov pandémie spúšťa pre všetkých svojich občanov, prednostne pre seniorov, možnosť dennej dodávky teplej stravy – obeda v jednorazových obaloch priamo až do domu. Každý záujemca bude mať možnosť objednať si z dennej ponuky 4 hlavných jedál a dvoch polievok na celý týždeň, alebo konkrétne len na niektoré dni. Obed bude dodávať reštaurácia Pohoda zo Sobraniec. Obec zabezpečí jeho rozvoz po dedine už obvyklým spôsobom. Cena kompletného obeda aj s donáškou sú 3,00 €. Seniori, ktorí sa doposiaľ stravovali v školskej jedálni, budú platiť za jeden obed 2,05 €, zostatok do plnej sumy zaplatí za nich obec.
V prípade záujmu o túto službu je potrebné do 11.00 hod. sa nahlásiť na čísla 056 68 71044 alebo mailom na vinne@vinne.sk. Každý záujemca dostane v priebehu dneška objednávací jedálny lístok na celý týždeň, kde si vyberie z ponuky na konkrétny deň jedno hlavné jedlo a jednu polievku.
Upozorňujeme, že objednávací jedálny lístok budete vypĺňať každý štvrtok na nasledujúci pracovný týždeň (mimo soboty a nedele). V prípade, že niektorý deň nechcete odobrať obed, na objednávacom jedálnom lístku tento deň nevyplníte – riadok ostane prázdny.
Túto službu pre Vás začneme poskytovať od pondelka 30. 3. 2020, preto je potrebné, aby ste objednávací jedálny lístok – ktorý v prípade Vášho nahláseného záujmu dostanete do poštovej schránky, vyplnili do piatka 27. 3. 2020. V piatok od 10.00 do 11.00 hod. kontaktná osoba osobne od Vás preberie daný lístok. Platba za odobrané jedlá sa uskutoční poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodným príkazom. Bližšie informácie vám priebežne budeme poskytovať.

Call centrá

  • Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline0905 342 812
Skip to content