Prerušenie vyučovania a prevádzky MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné oznamuje, že z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia a na základe metodického pokynu MŠ č. 15/2005 – R je prerušený vyučovací proces a prevádzka MŠ v dňoch od 20. 2. 2020 do 23. 2. 2020. Vyučovanie a prevádzka MŠ začne 24. 2. 2020 (pondelok).

Mgr. Jana Gaňová riad. školy

Skip to content