Knihy sú noty života

Milí spoluobčania,
naši čitatelia a priatelia obecnej knižnice!

V roku 2020 naša Obecná knižnica vo Vinnom  je bohatšia o 160 knižných titulov, ktorými chceme podporiť aj myšlienky  vyhláseného Roka národnej identity.

Našou iniciatívou bolo získať novú súčasnú literatúru a preto sme sa zapojili do projektu Fondu na podporu umenia – Aktivizácia knižníc. Náš projekt „Knihy sú noty života“ bol úspešný a podporený vo výške  1 000,- € s naším spolufinancovaním vo výške 55,00 €.

Za tieto finančné prostriedky sme nakúpili  pre čitateľov našej knižnice  118  nových knižných titulov.

Sme veľmi radi, že Vám môžeme ponúknuť aj ďalších 42 nových kníh rôzneho žánru z Vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré obec zakúpila pre Vás v hodnote 125,38 €.

Touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za podporu nášho projektu, vďaka ktorej Vám môžeme ponúknuť kvalitnú rôznorodú a najmä aktuálnu literatúru. Zároveň veríme, že tieto nové knižné novinky – beletria pre dospelých i mládež a náučná literatúra pre dospelých Vás oslovia a my zvýšime návštevnosť  v našej obecnej knižnici.

Nové knihy sa budú dať vypožičať od  2. marca 2020 každú stredu od 13,00 hod. do 16,00 hod. v budove Obecného úradu vo Vinnom na prízemí. V prípade, že ste senior a máte záujem o mobilnú výpožičku – „Kniha príde za Vami domov“, kontaktujte nášho knihovníka p. Tibora Hlaváča, na mobile 0919 327 208.

Tešíme sa na každého z Vás!

Skip to content