Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok dňa 23.01.2020 od 11:45 hod. do 12:15 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené pri obecnom úrade.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:
– odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
– žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
– rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich v stanovený čas pred obecný úrad vo Vinnom.

Skip to content