V E R E J N É P R E R O K O V A N I E-NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY VINIANSKE JAZERO

Označenie (jednacie číslo): 60219

Popis (anotácia):

V E R E J N É     P R E R O K O V A N I E

 

NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY VINIANSKE JAZERO

 

Obec Vinné ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s § 31 ods. 2 a § 23 ods.1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie verejného prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 

„Územný plán zóny Vinianske jazero – Zmeny a doplnky č.1“ ktoré sa uskutoční v termíne od 06.02.2019 do 07.03.2019 

 

Verejné prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – Z Vinianske jazero s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční 

 

dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu vo Vinnom .

 

viac v priloženom pdf súbore

Súbory k stiahnutiu:
Oznamenie verejne prerokovanie.pdf

Vyvesené: 06.02.2019

Stiahnuté: 08.03.2019

Zverejnil (zodpovedá): admin

cintorín Vinné

osobne údaje

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30