Výzva na predkladanie ponúk

Označenie (jednacie číslo): /2017/Ta

Popis (anotácia):

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Zberný dvor Vinné - Vybudovanie zariadenia pre zhodnocovanie BRO".


Vyvesené: 17.05.2017

Stiahnuté: 01.06.2017

Zverejnil (zodpovedá): Ing. Ľubomír Tariška

  

 

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2017