Cieľ projektu pre KC Vinné je : 

Cieľom projektu je výstavbou komunitného centra zabezpečiť lepší prístup MRK ku kvalitným sociálnym službám. Toto komunitné centrum by sa malo venovať hlavne deťom zo sociálne vylúčeného spoločenstva, aby si osvojili hygienické návyky a rôzne zručnosti už v rannom detstve, čo im napomôže k začleneniu sa k majoritnej  spoločnosti. Cieľovú skupinu však tvoria aj dospelí ohrození sociálnym vylúčením, ktorým komunitné centrum poskytne možnosť navštevovať rôzne kurzy, osvojovať si pracovné návyky a tiež poskytne poradenstvo v rôznych oblastiach života. Takéto aktivity komunitného centra majú za cieľ znížiť nezamestnanosť a zvýšiť kvalitu života hlavne u príslušníkov MRK. Komunitné centrum bude vybudované v centrálnej časti, obce Vinné aby sa tak uplatnili princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

 

Odkaz na webovú stránku :

 

  www.esf.gov.sk  

 www.minedu.gov.sk     

www.minv.gov.sk        

 

 http://www.mpsr.sk

https://www.employment.gov.sk
https://www.minedu.sk
ESF
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo vnútra

 

 

Dátum zverejnenia zmluvy: 5.10.2018

 

 

cintorín Vinné

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30