Služby občanom

Poplatok za predaj smetnej nádoby
Služba Suma
Predaj plechovej smetnej nádoby
25,00€
Predaj plastovej smetnej nádoby:
27,50€
Prenájom kuchyne s inventárom
Služba Suma
Studená príprava
- do 50 ľudí
16,60€
- nad 50 ľudí
33,20€
Teplá príprava
- do 50 ľudí
33,20€
- nad 50 ľudí
66,40€
Varenie
- do 50 ľudí
66,40€
- nad 50 ľudí                                    
99,60€
Prenájom bielej techniky
Služba Suma
Skladodeň - 2 chladničky                      
16,60€
Prenájom zvukovej aparatúry s obsluhou
Služba Suma
Prenájom zvukovej aparatúry s obsluhou
66,40€
Prenájom dopravných prostriedkov
Služba Suma
ZETOR s obsluhou
20,00€
Štiepkovač s obsluhou
33,00€
Loď - 1 plavba
- dospelí
4,00€
- deti                                                            
2,00€
Vysielanie v obecnom rozhlase
Služba Suma
Pracovný deň
5,00€
Deň pracovného pokoja
6,00€
Smútočné oznámenie
zadarmo
Relácie typu "Hráme jubilantom"                          
zadarmo
Kopírovacie služby
Služba Suma
Úradné listiny
- jednostranne A4
0,10€
- obojstranne A4
0,15€
- jednostranne A3
0,20€
- obojstranne A3
0,25€
Ostatné (noviny, časopisy, fotografie)
- jedna strana A4                                  
0,17€
Skip to content