Kultúrny dom a sobášna sála

Sadzobník cien za prenájom obecného majetku a služby

Prenájom kultúrneho domu
Pre občanov obce
mimo vykurovacej sezóny 16.04-15.10 v čase vykurovacej sezóny 16.04-15.10
Rodinné udalosti:
- sobáš
33,20€
66,40€
- rodinné oslavy a pohostenia
16,60€
33,20€
- kar
0€
0€
Aktivity pre občanov
10,00€
10,00€
Schôdze a pracovné rokovania
6,60€
6,60€
Pre iné fyzické osoby a tretí sektor
mimo vykurovacej sezóny 16.04-15.10 v čase vykurovacej sezóny 16.04-15.10
Rodinné udalosti:
- sobáš
66,40€
132,80€
- rodinné oslavy a pohostenia
33,20€
66,40€
- kar
16,60€
16,60€
Schôdze a pracovné rokovania
16,60€
16,60€
Pre právnické osoby na podnikateľské účely
mimo vykurovacej sezóny 16.04-15.10 v čase vykurovacej sezóny 16.04-15.10
Kultúrne aktivity
33,20€
66,40€
Schôdze a pracovné rokovania
33,20€
66,40€
Prezentácia výrobkov a služieb
99,60€
166,00€
Prenájom sobášnej sály
Pre občanov obce
mimo vykurovacej sezóny 16.04-15.10 v čase vykurovacej sezóny 16.04-15.10
Rodinné udalosti:
- sobáš
16,60€
33,20€
- rodinné oslavy a pohostenia
8,30€
16,60€
- kar
0€
0€
Aktivity pre občanov
3,30€
3,30€
Schôdze a pracovné rokovania
3,30€
3,30€
Pre iné fyzické osoby a tretí sektor
mimo vykurovacej sezóny 16.04-15.10 v čase vykurovacej sezóny 16.04-15.10
Rodinné udalosti:
- sobáš
33,20€
66,40€
- rodinné oslavy a pohostenia
16,60€
33,20€
- kar
8,30€
8,30€
Aktivity pre občanov
8,30€
8,30€
Schôdze a pracovné rokovania
8,30€
8,30€
Pre právnické osoby na podnikateľské účely
mimo vykurovacej sezóny 16.04-15.10 v čase vykurovacej sezóny 16.04-15.10
Kultúrne aktivity
__,__€
__,__€
Schôdze a pracovné rokovania
16,60€
33,20€
Prezentácia výrobkov a služieb
33,20€
66,40€
Skip to content