Zrúcaniny kláštora

 

V roku 1974 a 1977 uskutočnil Belo Polla na rozmedzí katastrálnych honov Kalapárka a Pod Kristom záchranný a historicko-archeologický výskum v chotári obce Vinné. Plošne odkryl sakrálnu stavbu a sondážne preskúmal najbližšie okolie. Skúmaná plocha sa nachádza na kóte 310 m  v horskom masíve Senderov - Sv. Ondrej, na juhovýchod od Vinného na južnom úpätí Vihorlatského pohoria, ktoré v týchto miestach prudko klesá do Východoslovenskej nížiny k vodnej nádrží Zemplínska Šírava.

Kostolík predstavuje eremitskú stavbu,  ktorej začiatky výstavby spadajú do 11. – 12. storočia.

Bola to rustikálna stavba , ktorej zánik sa kladie do 15. storočia.

Zistili sa:

1. loď s vchodom na západnej strane

2. svätyňa, ktorú oddeľoval od lode triumfálny oblúk

3. sakristia na severnej strane svätyne s vchodom

Svetlosť lode pri víťaznom oblúku bola 530 cm, pri vchode 510 cm a dĺžka 715 cm. Nepravidelnostť zavinil terén, ktorý stavitelia rešpektovali. Hrúbka muriva bola 90 cm. Svätyňa mala tvar obdĺžnika  na skalné podložie. Na severnej strane svätyne bola sakristia z dvoch strán zasadená do kamenného podložia so svetlosťou 200 x 290 cm. V sutinách sa našli úlomky architektonických románskych článkov, na múroch sa torzovito nachádzala maľovaná omietka. Výskumom bolo zachytené nadzákladové murivo až do výšky 190 cm. Stavané bolo riadkovacou technikou priamo na podložie z neopracovaného lomového kameňa kladeného na maltu. Na niektorých častiach bolo skalné podložie priamo pojaté do kamenného muriva a vo vnútri architektúry malo kamennú plentu. Prístup ku kostolu bol od severu oproti sakristii – cca 200 cm chodník vtesaný do skaly. Severne od sakristie vo vzdialenosti 930 cm bol vchod do kostolného nádvoria, zo severu obohnaného kamenným valom v širke 250 cm. Kamene boli kladené na hlinu. Plošným odkryvom sa podarilo odkryť architektonické zvyšky dovtedy neznámeho malého kostolíka s pravouhlou svätyňou a patrocíniom sv. Kríža. Torzá úžitkovej keramiky boli z 10. – 11. Storočia ale aj úlomky z keramiky 12. – 15. Storočia. Našla sa aj halštattska kultúra.  Písomné správy máme z roku 1336, keď sa v katastri obce Vinné spomína kostol zasvätený sv. Krížu a to neďaleko miesta, kde žili eremiti – pustovníci. Už bol opustený, nevieme či rozrumený. Ďalšia správa je z roku 1454 a týka sa vrchu sv. Kríž.

cintorín Vinné

osobne údaje

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30